UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA – 2020

UCHWAŁA NR XIV/9/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bieruń

UCHWAŁA NR XI/12/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR B.0050.164.2020 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021

UCHWAŁA NR VI/8/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń

ZARZĄDZENIE NR B.0050.092.2020 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie wznowienia pracy szkół w okresie stanu epidemii

ZARZĄDZENIE NR B.0050.085.2020 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli w okresie stanu epidemii

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 DYREKTORA BIERUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Bieruńskiego Centrum Usług

ZARZĄDZENIE NR B.0050.021.2020 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziału sportowego w klasach czwartych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu

UCHWAŁA NR I/2/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2020

 

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA – 2019

ZARZĄDZENIE NR B.0050.203.2019 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół

UCHWAŁA NR XIV/3/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR B.0050.139.2019 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół

ZARZĄDZENIE NR B.0050.136.2019 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie uzgodnienia z dyrektorami szkół podstawowych w Bieruniu warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki

ZARZĄDZENIE NR B.0050.135.2019 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie uzgodnienia z dyrektorami przedszkoli w Bieruniu warunków korzystania ze stołówek przedszkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki

UCHWAŁA NR X/1/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/10/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

ZARZĄDZENIE NR B.0050.131.2019 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

UCHWAŁA NR VIII/10/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

UCHWAŁA NR IV/1/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA NR III/1/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2019

UCHWAŁA NR II/1/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR B.0050.010.2019 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziału sportowego w klasach czwartych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu