Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu - projekt zakończony

Projekt pn. „Wszyscy równi w naszym przedszkolu – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 r. do 30.10.2018 r.

Celem głównym jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez: realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i
specjalistycznej umożliwiającej dzieciom niepełnosprawnym udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie
deficytów wynikających z niepełnosprawności, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dla dzieci niepełnoprawnych przez okres 12 miesięcy.

 

Całkowita wartość realizowanego projektu wyniesie 152 041,00 zł.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

 

Szczegóły: http://przedszkole3bierun.szkolnastrona.pl/

Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu - projekt zakończony

 

 

Projekt pn. „Razem możemy więcej – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018 r. do 31.07.2019 r.

Celem głównym jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 14 dzieciom niepełnosprawnym udział w wychowaniu przedszkolnym, doskonalenie umiejętności i kompetencji 6 nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Całkowita wartość realizowanego projektu wyniesie 134 316,00 zł.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania (dla dziecka)
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania (dla nauczyciela)

Szczegóły: http://przedszkole3bierun.szkolnastrona.pl/

Projekt zakończony

Lecimy z pomocą – bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 328 dzieci z terenu Gminy Bieruń po przez utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych oraz udzielenie specjalistycznego wsparcia dla 278 dzieci.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2013r. do 30.06.2015r.

Celem szczegółowym projektu jest:

 • Złagodzenie problemu braku miejsc przedszkolnych w Gminie poprzez utworzenie i utrzymanie nowych miejsc przedszkolnych,
 • Dostosowanie bieruńskich placówek przedszkolnych do zmieniających się warunków demograficznych i potrzeb przedszkolaków i ich rodziców,
 • Wzrost u 278 dzieci kompetencji społecznych,
 • Wzrost świadomości i kompetencji 278 rodziców do wychowania własnego dziecka.

W ramach realizacji projektu:

 1. Utworzone będą 2 dodatkowe grupy popołudniowe. Grupy będą działały w dwóch przedszkolach w godz. 15:00- 17:00 a edukacja będzie się odbywała zgodnie z edukacją programową. Zajęcia prowadzone będą przez 6 nauczycieli, którzy będą sprawowali opiekę przez 16 m-cy, wspomagani będą oni przez 2 dodatkowych pracowników obsługi. Zajęcia dodatkowe 3x w tygodniu po 2h, o charakterze artystycznym, ruchowym, rozwijającym kształtowanie części kompetencji kluczowych dzieci.
 2. Odbywać będą się dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla dzieci, które realizowane będą metodami praktycznymi i prowadzone będą przez:
  • logopedów
  • psychologa
  • oligofrenopedagoga
  • rehabilitanta
  • nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną
  • nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną
  • surdologopeda
  • tyflopedagog
 3. Rodzice dzieci objętych projektem otrzymają wsparcie, poprzez konsultacje ze specjalistami w zależności od deficytów rozwojowych dziecka:
  • psycholog
 4. A także po obserwacji nauczycieli i specjalistów prowadzących terapię będzie możliwość korzystania z wizyty:
  • neurologa dziecięcego
  • psychiatry dziecięcego

Będzie także prowadzone poradnictwo i edukacja dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje samorządowe. Udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej.

Dodatkowe informacje:
www.projektlecimyzpomoca.pl