Przedmiotem działalności BIERUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG jest:

 

  • kreowanie samorządowej polityki oświatowej i kierowanie oświatą w zakresie powierzonym miastu Bieruń,
  • nadzór i kontrola nad działalnością szkół podstawowych i przedszkoli,
  • realizacja innych działań wynikających wprost z przepisów prawa oświatowego.

 

Zobacz Statut Bieruńskiego Centrum Usług

Regulamin Bieruńskiego Centrum Usług

Uchwała utworzenia Bieruńskiego Centrum Usług

Uchwała powierzenia