Przedmiotem działalności BIERUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG jest

zapewnienie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej, prawnej, organizacyjnej i informatycznej dla publicznych szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Bieruń.

 

Zobacz Statut Bieruńskiego Centrum Usług

Regulamin Bieruńskiego Centrum Usług

Uchwała utworzenia Bieruńskiego Centrum Usług

Uchwała powierzenia