Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług informuje o terminach dyżurów wakacyjnych w bieruńskich przedszkolach w okresie trwania epidemii:

 

01.07.2020 r. – 21.07.2020 r. Przedszkole nr 3 w Bieruniu, ul. Bociania 1,
e-mail: p3bierun@o2.pl
Karta P3 – do pobrania

22.07.2020 r. –  11.08.2020 r. Przedszkole nr 1 w Bieruniu, ul. Chemików 33,
e-mail: przedszkole1bierun@interia.pl
Karta P1 – do pobrania

12.08.2020 r. – 31.08.2020 r. Przedszkole nr 2 w Bieruniu, ul. Warszawska 230,
e-mail: sekretariatp2bierun@gmail.com
Karta P2 – do pobrania

 

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia oraz wytycznymi GIS i MEN.

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie dokumentów ze stron internetowych przedszkoli, a następnie przesłanie kompletnie wypełnionej dokumentacji drogą mailową na adres danego przedszkola najpóźniej do dnia 23.06.2020 r.

Dokumenty przesłane po 23.06.2020 r. nie będą rozpatrywane.