Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało powiadomienie o prognozowanej jakości powietrza w województwie śląskim w dniu 24 i 25 października.

W czwartek 24 października jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) w części północnej i lokalnie w środkowej województwa będzie dostateczna – należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. W części środkowej jakość powietrza będzie zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. W części południowej jakość powietrza będzie dostateczna i umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

 

W piątek 25 października jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe), będzie dostateczna.

 

https://www.bierun.pl/mieszkancy/jakosc-powietrza