Treść petycji, dotyczącej przystąpienia Gminy Bieruń do programu “Podwórko Talentów NIVEA”:

Petycja

 

Odpowiedź na petycję:

Żadna ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie „Podwórko Talentów NIVEA” ze względu na to, iż nie dysponuje odpowiednim terenem pod zabudowę.